The State of UX — Swedish Edition 2017

Jens Wedin
9 min readOct 22, 2017

Detta är en sammanfattning av undersökningen The State of UX — Swedish Edition 2017 (här hittar du en sammanfattning från 2018, 2016 & 2015).

Undersökningen låg ute under september och oktober 2017 och 242 personer svarade (rekord!).

Demografi

Först några demografiska delar för att du ska få en bättre bild av vilka som har svarat på undersökningen.

Kön

Ålder

Erfarenhet

Typ av företag

Nivå på utbildning

Geografi

87% av de som svarat kommer från våra tre största städer.

Älskar

Vad är det som en UX’are älskar? Skapa en bättre värld, träffa människor, förstå, lösa problem, söka efter behov. Alltid förbättra. Nedan är en textanalys av vad alla svarade, sedan några citat av vad som skrevs.

Att hjälpa människor att designa tjänster som andra människor har nytta av.

Få arbeta med att förstå människors behov, lösa problem, skapa affärsnytta och samhällsnytta med människor i fokus.

Att få utvecklas, samarbeta och känna mig kompetent.

Analysen! När man börjar få syn på problemet och hitta vad det är som ska lösas.

Friheten, Kreativiteten, Att hitta på helt nya digitala tjänster och produkter.

Göra nytta, på riktigt.

Dynamiken, samarbeten med andra kompetenser.

Att jobba datadrivet.

Att lösa riktiga problem och skapa tjänster som människor på riktigt vill och faktiskt använder.

Ombytliga utmaningar.

Att prata med människor.

Att eliminera dålig design.

Att få vara spindeln i nätet och ha koll på mycket.

Att det är så brett.

Att vara kreativ, hålla workshops

Vad är mindre roligt

Många kämpar med ungefär samma sak, förståelse, respekt, ofta behöva förklara och övertyga men mycket kring organisation, hierarkier och politik.

Internpolitik, vattenfall och hierarkiska organisationer. Och när det saknas förtroende.

Kämpa om en begränsad budget.

Ständigt argumentera mot gammel-UX:are som inte är uppdaterade metodmässigt.

Långsam internpolitik och beslutsvägar.

Att det ibland saknas tillräckligt med tid till research och användningstester. Att beställare fortfarande jobbar enligt vattenfall och ivrar efter fler funktioner.

Beställare som inte kan beställa på ett agilt sätt.

Kan bli mycket snack med lite verkstad

Rekrytering av användare.

Stressigt och splittrat. Att jag ibland känner att jag inte har tid att leverera hög kvalitet till alla kunder, när jag har så mycket igång samtidigt. Att fina metoder och arbetssätt på pappret inte alltid följs i verkligheten.

Fortfarande en hel del “revirtänkande” och mycket politik i organisationer där jag är konsult. Att det går ganska långsamt fram när det gäller att anamma den verkliga användarcentreringen i projekten.

Silos. Dålig kommunikation i stora organisationer. Fortfarande låg insikt hos ledare i nytta-effekt och mätning av UX.

Jag upplever att det är ganska vanligt att man inte riktigt vet vad en UX:are är och inte heller ser nyttan med ett människocentrerat arbetssätt. Eller att man vill ha alla fördelar som ett sådant medför, men är inte villig att göra jobbet. Att ständigt behöva rättfärdiga och förklara det vi gör.

För mycket att göra, flera projekt samtidigt, hög arbetsbelastning

Bra egenskaper

Men vad är det som gör en bra UX’are då? Vilka skillz är det som behövs för att överleva på fältet bland kunder och personer som inte fattar grejen? Främst lyfts empati upp, sedan förståelse för behov, lyhördhet, kunna kommunicera, kommunicera och vara ödmjuk.

Prestigelöshet, metodstyrka, mod att testa nytt och att insikt i att alla kan designa.

Effektfokuserad, innovativ, och pragmatisk.

Goda lyssnare, empati, bra säljare som kan retoriskt kommunicera vikten av UX i projekt.

Helhetssyn. Bra på att samarbeta med andra. Prestigelös. Nyfiken.

En person som hela tiden tänker varför och inte bara vad och hur.

Rätt inställning, att man bryr sig om människor.

Metodisk, analytisk, kreativ, koll på olika verktyg, nyfiken, kommunikativ, lagspelare.

Intresse för människor, empati och kreativ promblemlösning.

Lyhördhet. Stor teknikförståelse. Tålamod.

Empati och kunna sätta sig in i andra personers problem.

Minimalt ego, ödmjukhet och att vara skeptisk.

En bra UX-are bryr sig om allt och alla, hör det som inte sägs, bygger broar, kan sätta sig in i någon annans situation, är inte stolt utan kastar gärna sina egna idéer, har öga för detaljer.

En som inte drar förhastade beslut, vågar att ifrågasätta och kan balansera mellan att vara både användarens och även företagets ambassadör, så att alla parter bli nöjda med utfallet.

Förståelse för processer, organisationer, ett driv att lära sig om målen för användarna och målen för företaget och hur dessa kombineras. Är logisk i sina beslut och baserar sin design på data och information.

Hur ofta träffar du dina användare?

Fantastiskt att 62% träffar sin användare någon gång i månaden eller oftare (62% 2016 & 53% 2015). Arbetar man med User Experience måste man träffa sina användare, punkt. Och för er som inte får göra det, har råd eller inte vill, använd denna undersökning för att visa på hur andra företag gör.

Vilka metoder och verktyg använder du ofta i ditt arbete?

Intervjuer och workshops kommer högt vilket känns naturligt, roligt att se att även Design Studio är så omtyckt, något jag ofta lär ut. Program som Axure och Balsamiq verkar fortfarande vara arbetshästarna men att Sketch också börjar bli mer använt. Även Service Design metoder börjar bli mer och mer vanligt, kul!

Vilken jobbrelaterad bok läste du senast?

Otroligt att Jeffs och Joshs Lean UX fortfarande ligger på topp, en bok som fick mig att omvärdera hur jag jobbar med UX. I år igen är Sprint från Google Ventures populärt samt User Story Mapping av Jeff Patton. Sedan kommer det klassiker som This is service design thinking och About Face.

Bara bra böcker som alla borde läsa.

Vilka konferenser tycker du är bäst inom området?

Så vart går man och hänger på konferens? De två största är i år även From Business to Buttons och UX Open. Bra jobbat alla ni som jobbade med de två svenska konferenserna. Extra roligt att se nordic.design dyka upp på listan då det var första året det körde. I år var det även väldigt spritt kring konferenser,

Var tycker du att UX ligger din organisation?

Om man jämför från 2016 och 2015 så är det stora skillnader denna gång. Detta tror jag främst har att göra att jag ändrade på frågan och la till “Ej relevant”, detta då flera hört av sig att frågan inte är relevant om man jobbar som konsult eller som egen företagare. Detta gör att siffrorna ändrades mycket i år.

Det känns som vi fortfarande har mycket att göra för att få större förståelse kring våra frågor.

Se även siffror som InUse presenterade 2014. Kämpa UX Sverige!

2017

2016

2015

Vart sitter du oftast?

På vilka avdelning finns UX i din organisation?

Har du ägarskap över UX frågorna på ditt arbete?

Ägarfrågan ligger på ungefär samma nivå sedan föregående år.

2017

2016

2015

Hur mycket hjälp uppskattar du att din utbildning ger i ditt arbete?

Ger dagens utbildningar hjälp i det dagliga arbetet? De flesta verkar tycka det och siffrorna ser liknande ut sedan förra året.

Letar du aktivt efter ett nytt arbete?

23% av alla som svarade söker aktivt efter ett nytt arbete, det är 3% mindre än förra året.

LinkedIn är fortfarande populärt ställe att leta efter nytt jobb, sedan kommer kollegor och före detta kollegor. Siffrorna är samma från föregående år.

Lönestatistik 2017

Då fler svarade i år hade jag en förhoppning att skillnaderna skulle minska då jag får mer data (och datan för mindre spretig i år).

Lite information över de som svarade kring lönen då jag fått många frågor kring detta.

  • Antal som svarade: 221
  • 1 som inte svarade kön
  • Lönen låg mellan 25 000 och 100 000 på de som svarat
  • 15 personer hade en lön under 30 000 och 8 personer hade en lön över 60 000. Resten låg mellan dessa nivåer.
  • Medellön totalt: 42 610
  • Medellön kvinna: 41 355 (115st)
  • Medellön man: 43 924 (106st)

Medellön / kön

I år är det i alla fall bättre än 2016, men fortfarande skiljer det sig 2569 kr mellan man och kvinna.

2017

Medellön för män och kvinnor i UX Sverige 2017

2016

Medellön för män och kvinnor i UX Sverige 2016

2015

Medellön för män och kvinnor i UX Sverige 2015

Medellön / erfarenhet i år

Så här ser medellönen per erfarenhet för Sverige 2017. Stämmer detta överens med din bild?

2017

Medellönen per erfarenhet 2017

2016

Medellönen per erfarenhet 2016

2015

Medellönen per erfarenhet 2015

Medellön / bolagstyp

Siffrorna har normaliserats jämfört med förra året., förmodligen för att fler har svarat och att de som svarat inte skilt sig mycket åt.

2017

2016

Medellön per bolagstyp 2016

Medellön / nivå på arbete

Jag grupperade lönerna utifrån vilken titel personerna hade. De som jobbade som typ interaktionsdesigner & UX designer blev en grupp. De som hade mer av en strategisk roll typ UX lead & UX strateg blev en grupp. De som hade någon typ av chefsroll, manager blev en grupp. Övrigt var de som jobbade som projektledare, analytiker eller growth hacker. Det var fler som svarade än förra året inom design leader rollen i år.

2017

2016

Medellön per nivå på arbete 2016

2015

Medellön per nivå på arbete 2015

Debiteringspris

I år la jag även till debiteringspris, timlön så vissa egna företagare och konsulter har för att hjälpa företag. Stor bredd men de flesta ligger runt 1000 kronor timmen.

Tack till

  • Alla ni som har delat, gillat och svarat
  • Pexels.com och alla fotografer för alla fotografier

--

--

Jens Wedin

Design + Coaching + Transformation + Leadership @ Seventyone Consulting // Mostly in English // http://jenswedin.com