The State of UX — Swedish Edition 2016

Det jag slås av är ett otroligt engagemang som alla människor har. Alla är riktiga hjältar som verkligen försöker skapa nytta och en bättre värld. UX-området är verkligen något speciellt och jag känner mig stolt över att arbeta med andra i detta skrå. Så till själva underökningen.

Demografi

Kön

Ålder

Erfarenhet

Typ av företag

Nivå på utbildning

Älskar

Hatar

Vad UX människor hatar

Bra egenskaper

Hur ofta träffar du dina användare?

62% träffar sin användare någon gång i månaden eller oftare

Vilka metoder och verktyg använder du ofta i ditt arbete?

Workshops och intervjuer, tester och designstudio är vad vi gör

Vilken jobbrelaterad bok läste du senast?

Lean UX, Sprint, User Story Mapping är vad läses

Vilka konferenser tycker du är bäst inom området?

UX Open och From Business to Buttons i topp

Var tycker du att UX ligger din organisation?

2016

2015

Har du ägarskap över UX frågorna på ditt arbete?

2016

2015

Hur mycket hjälp uppskattar du att din utbildning ger i ditt arbete?

Letar du aktivt efter ett nytt arbete?

26% letar efter nytt arbete
83% letar efter nytt arbete på LinkedIn

Medellön / kön

  • Antal som svarade: 93
  • 1 som inte svarade kön
  • 2 person har över 100 000 som är chef eller egen företagare
  • Medellön totalt: 46 946
  • Medellön kvinna: 44 840 (37st)
  • Medellön man: 48 569 (54st)

2016

Medellön för män och kvinnor i UX Sverige 2016

2015

Medellön för män och kvinnor i UX Sverige 2015

Medellön / erfarenhet i år

2016

Medellönen per erfarenhet 2016

2015

Medellönen per erfarenhet 2015

Medellön / erfarenhet / kön

2016

Medellönen per erfarenhet och kön 2016

2015

Medellönen per erfarenhet och kön 2015

Medellön / bolagstyp

Medellön per bolagstyp 2016

Medellön / nivå på arbete

2016

Medellön per nivå på arbete 2016

2015

Medellön per nivå på arbete 2015

Tack till

  • Alla ni som har delat, gillat och svarat
  • Pexels.com och alla fotografer för alla fotografier

--

--

--

Design + Coaching + Transformation + Leadership @ Seventyone Consulting // Mostly in English // http://jenswedin.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jens Wedin

Jens Wedin

Design + Coaching + Transformation + Leadership @ Seventyone Consulting // Mostly in English // http://jenswedin.com

More from Medium

Millenial and Gen Z — Environmental Scuba Divers

Reset MariaDB Root Password In Centos 8

What is leaf -Spine Architecture

CS373 Spring 2022: Ali Al-Adhami, Week 12